Vilaweb TV abril de 2011

Llach, Requejo, Gil Matamala, Sellarès, Móra i Txe Arana veuen un punt d'inflexió en la conferència nacional de dissabte.

Llach, Requejo, Gil Matamala, Sellarès, Móra i Txe Arana veuen un punt d'inflexió en la conferència nacional de dissabte.

https://www.youtube.com/watch?v=KA7kQGyNU0k