ASPECTES LEGALS

DADES PERSONALS

Editor.

DEMOSTHENE Associació regida per la llei de l'1 de juliol de 1901 relativa al contracte d'associació i el decret de 16 d'agost de 1901, el domicili social de la qual està situat al 23 AVEN. G. GUYNEMER, 66100 PERPINYÀ

Condicions generals d'ús del lloc (CGU)

1.- Definicions

L'objectiu d'aquesta clàusula és definir els termes essencials del contracte. Els termes que s'enumeren a continuació tindran la definició següent entre les parts:

 • Membre: fa referència a qualsevol Usuari major de quinze (15) anys que s'hagi adherit al moviment i en particular a la carta de valors DEMOSTHENE.
 • CGU: fa referència a aquestes condicions generals d'ús que regeixen les obligacions respectives dels Visitants i DEMOSTHENE en el context de l'accés i ús del Lloc,
 • Contingut específic: fa referència a continguts accessibles només per als Membres i subjectes a condicions generals específiques,
 • Contingut de tercers: designa el contingut de tercers accessible al Lloc sobre el qual DEMOSTHENE no té drets de propietat,
 • Contingut d'Usuari: fa referència a les dades transmeses i al contingut publicat per l'Usuari al Lloc,
 • Serveis: fa referència als serveis que constitueixen tots els continguts accessibles al lloc web
 • Lloc: fa referència al lloc web accessible a l'adreça EL NOSTRE WEB,
 • Usuari: fa referència a qualsevol persona major de quinze (15) anys, utilitzant el Lloc, inclòs qualsevol Servei accessible a l'Usuari, sense haver-se subscrit a DEMOSTHENE.

2.- Objecte

Aquestes condicions generals d'ús defineixen les condicions d'accés i ús del lloc web https://mxi.cat per part dels Visitants.
Aquestes Condicions són vinculants entre el Visitant i DEMOSTHENE. Per tant, el Visitant ha de llegir-los atentament abans d'acceptar-los. En accedir i utilitzar el Lloc, el Visitant ha de complir amb totes les disposicions d'aquests T&C.
Aquestes Condicions s'apliquen al Visitant tant si consulta el contingut i Serveis posats a disposició al Lloc com si ofereix contingut que es publicarà al Lloc.

3.- Presentació del Lloc

DEMOSTHENE implementa el Lloc accessible a l'adreça https://mxi.cat que presenta en particular les accions i compromisos del partit polític DEMOSTHENE així com articles relacionats amb l'actualitat. El Lloc també permet als Usuaris i/o Membres tenir accés a diferents tipus de recursos i Serveis per facilitar el seu compromís cívic i millorar la seva comprensió de les institucions.

4.- Acceptació i oposició de les CGU

L'ús del Lloc per part del Visitant implica l'acceptació d'aquestes CGU. Les CGU es consideren llegides, aplicables i exigibles al Visitant en la data del primer ús del Lloc per part d'aquest últim. El Visitant pot renunciar en qualsevol moment a utilitzar el Lloc, però continua sent responsable de qualsevol ús anterior.

5.- Modificació de les CGU

DEMOSTHENE podrà modificar, unilateralment i en qualsevol moment, aquestes CGU en particular per adaptar-los a canvis legislatius o normatius o adaptar-los, en cas de canvis i novetats en els Serveis i continguts oferts al Lloc.
El Visitant ha de consultar regularment les CGU per estar informat de qualsevol canvi. La versió modificada de les CGU serà accessible a la següent adreça https://mxi.cat/aspectes-legals.
Si el Visitant continua utilitzant el contingut i els Serveis del Lloc després de la data de publicació de les noves CGU, es considera que les ha llegit i acceptat.

6.- Documents contractuals

Els documents contractuals que vinculen per al visitant són:

 • aquestes CGU,
 • si escau, les condicions especials per a determinats continguts específics del Lloc.

En cas de contradicció entre documents de diferent naturalesa o rang, prevaldrà per a les obligacions en conflicte d'interpretació les disposicions contingudes en el document de rang superior. En cas de contradicció entre els termes dels documents de la mateixa ordre, els darrers documents fins al moment prevaldran sobre els altres.

7.- Accés al Lloc

El Lloc és accessible de forma lliure i gratuïta en qualsevol lloc per a qualsevol Visitant amb accés a Internet. Tots els costos d'accés al Lloc (maquinari, programari, connexió a Internet, etc.) són responsabilitat del Visitant.
El Lloc és accessible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. No obstant això, l'accés a la totalitat o part dels Serveis i continguts del Lloc pot en qualsevol moment, sense avís ni indemnització, pot ser interromput, suspès o modificat, en particular per portar realitzar actualitzacions, operacions de manteniment o modificacions de qualsevol tipus per tal de desenvolupar els Serveis i continguts del Lloc.
El Visitant es compromet a no reclamar cap indemnització després de la interrupció, suspensió o modificació del Lloc. El Visitant té l'opció de contactar amb el Lloc per correu electrònic a mes-dades@mxi.cat. DEMOSTHENE no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d'una interrupció, suspensió o modificació de tot o part del Lloc.
DEMOSTHENE implementa tots els mitjans al seu abast per garantir un accés de qualitat al Lloc i als seus Serveis. Sent l'obligació de mitjans, no es comprometrà la responsabilitat de DEMOSTHENE si no s'aconsegueix aquest resultat.

8.- Compte personal i pertinença

8.1 Creació d'un compte d'usuari personal amb nom d'usuari i contrasenya

L'accés a determinats continguts està condicionat pel registre de l'Usuari al Lloc. En registrar-se, l'Usuari es compromet a crear un Compte Personal accessible mitjançant Nom d'Usuari i Contrasenya creat a partir d'informació precisa, completa i actualitzada sobre la seva persona i el seu estat civil. Així mateix, l'Usuari haurà d'actualitzar periòdicament les dades que el concerneixen per tal de mantenir-ne l'exactitud.
Així mateix, l'Usuari haurà de facilitar obligatòriament una adreça de correu electrònic vàlida, a la qual DEMOSTHENE li enviarà una confirmació de la seva subscripció als Serveis.
Només es permet un registre per persona física als Serveis del lloc. No es pot utilitzar una adreça de correu electrònic més d'una vegada per registrar-se als Serveis. Per tant, qualsevol comunicació electrònica realitzada pel Lloc i els seus socis es considera rebuda i llegida per l'Usuari. Per tant, aquest es compromet a consultar periòdicament els missatges rebuts en aquesta adreça de correu electrònic.
La Contrasenya pot ser modificada en línia per l'Usuari al seu Espai Personal. La Contrasenya és personal i confidencial, l'Usuari es compromet a preservar la seva seguretat i confidencialitat i a no comunicar-la a tercers.
L'Usuari és l'únic responsable de qualsevol activitat realitzada des del seu Compte Personal. Si l'Usuari té coneixement de l'ús fraudulent del seu Compte Personal per part d'un tercer, haurà d'avisar a DEMOSTHENE, el més aviat possible, mitjançant un escrit a l'adreça mes-dades@mxi.cat
DEMOSTHENE no es fa responsable de les pèrdues causades per l'ús fraudulent del Compte Personal d'un Usuari.
DEMOSTHENE es reserva el dret en qualsevol cas a denegar l'obertura d'un Compte Personal en cas d'incompliment per part de l'Usuari del que estableixen les presents Condicions Generals.

8.2 Creació d'un compte de membre personal amb nom d'usuari i contrasenya

L'accés a determinats continguts està condicionat a la pertinença de l'Usuari a DEMOSTHENE. En unir-se, el Membre es compromet a crear un Compte Personal accessible mitjançant Nom d'Usuari i Contrasenya creat sobre la base d'informació precisa, completa i actualitzada sobre la seva persona i el seu estat civil. El Subscriptor també ha d'actualitzar periòdicament les dades que el concerneixen per tal de mantenir-ne l'exactitud.
El Subscriptor també ha de proporcionar imperativament una adreça de correu electrònic vàlida, a la qual DEMOSTHENE li enviarà una confirmació de la seva subscripció als Serveis.
Només es permet un registre per persona física als Serveis del lloc.
No es pot utilitzar una adreça de correu electrònic més d'una vegada per registrar-se als Serveis. Per tant, qualsevol comunicació electrònica realitzada pel Lloc i els seus socis es considera que ha estat rebuda i llegida pel Membre. Per tant, aquest es compromet a consultar periòdicament els missatges rebuts en aquesta adreça de correu electrònic.
La Contrasenya pot ser modificada en línia pel Soci al seu Espai Personal. La Contrasenya és personal i confidencial, el Membre es compromet a preservar la seva seguretat i confidencialitat i a no comunicar-la a tercers.
El Membre és l'únic responsable de qualsevol activitat realitzada des del seu Compte Personal.
Si el Soci té coneixement de l'ús fraudulent del seu Compte Personal per part d'un tercer, haurà d'avisar a DEMOSTHENE, el més aviat possible, mitjançant un escrit a l'adreça mes-dades@mxi.cat.
DEMOSTHENE no es fa responsable de les pèrdues causades per l'ús fraudulent del Compte Personal d'un Membre.
DEMOSTHENE es reserva el dret, en qualsevol cas, a rebutjar l'obertura d'un Compte Personal en cas d'incompliment per part del Subscriptor de les disposicions d'aquestes CGU.

8.3 Tancament d'un compte personal

L'Usuari i Subscriptor registrat habitualment pot, en qualsevol moment, sol·licitar el tancament del seu Compte Personal enviant un missatge electrònic a l'adreça mes-dades@mxi.cat o escrivint per correu postal a DEMOSTHENE, 23 , Avenue G. Guynemer , 66100, Perpinyà
L'Usuari i el Membre també poden tancar el seu Compte personal directament des del seu Espai Personal, des de la pestanya "Configuració", després "El meu compte", després "Cancel·la la subscripció", i finalment fent clic a "Elimina el meu compte en un clic".
DEMOSTHENE també es reserva el dret de tancar temporalment o definitivament l'accés de l'Usuari i/o Subscriptor al seu Compte Personal, si aquest no compleix aquestes CGU o si es veu obligat a fer-ho en aplicació de la llei.
DEMOSTHENE també es reserva el dret de tancar temporalment o definitivament l'accés de l'Usuari i/o Subscriptor al seu Compte Personal, si no compleix aquestes CGU o si es veu obligat a fer-ho en aplicació de la llei.
L'Usuari i el Soci seran informats, tan aviat com sigui possible, dels motius que justifiquen el tancament temporal o definitiu del seu Compte Personal mitjançant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que van facilitar en el moment de la incorporació.
El tancament del Compte Personal de l'Usuari i/o del Membre no impedeix que aquest accedeixi al contingut del Lloc accessible al Visitant.

9.- Obligacions del Visitant

El Visitant es compromet a utilitzar el Lloc només en les condicions definides per aquestes CGU i així:

 • no desviar l'ús del contingut amb finalitats personals o publicitàries;
 • no accedir i/o romandre de manera fraudulenta al Lloc, entès com un sistema automatitzat de tractament de dades. Qualsevol accés o manteniment fraudulent al Lloc està prohibit i penalitzat. El mateix s'aplica a qualsevol impediment o alteració del funcionament del Lloc, o en cas d'introducció, supressió o modificació de les dades contingudes en el mateix;
 • no interrompre el bon funcionament del Lloc, i en particular amb la introducció de virus.

Els continguts publicats al Lloc per l'Usuari i/o el Membre no poden, en particular:
 • ser contraris a l'ordre públic i a la moral,ser ofensiu, difamatori, racista, xenòfob, revisionista, pedòfil, pornogràfic, homòfob o danyar l'honor o la reputació d'altres persones, incitar a la discriminació, a l'odi d'una persona o d'un grup de persones pel seu origen, pertinença o no pertinença a un grup ètnic, nació, raça o religió específics, amenacen una persona o un grup de persones;
 • incitar al suïcidi, incitar a cometre un delicte menor, un crim, un acte de terrorisme o glorificar crims de guerra o crims contra la humanitat.

10.- Responsabilitat de l'Usuari i del Membre

L'Usuari i el Membre utilitzen els Serveis del Lloc sota la seva exclusiva responsabilitat.
L'Usuari i el Membre es comprometen a utilitzar el Lloc d'acord amb aquestes CGU, les lleis i reglaments aplicables.
L'Usuari i el Membre són els únics responsables del contingut que publiquen al Lloc i de les conseqüències de la seva difusió.
DEMOSTHENE es reserva el dret de rebutjar qualsevol Contingut d'Usuari publicat en línia, sense haver de justificar-ho a l'Usuari/o Membre. El Contingut d'Usuari també pot ser suprimit o modificat per DEMOSTHENE en qualsevol moment i per qualsevol motiu. L'Usuari no rep cap justificació i notificació prèvia a la supressió o modificació del Contingut de l'Usuari.

11.- Garanties

El Visitant garanteix a DEMOSTHENE que disposa dels drets, llicències i autoritzacions necessàries per al contingut que publica al Lloc.
El Visitant es compromet a no publicar continguts sobre els quals tercers tinguin drets, llevat que compti amb l'autorització prèvia del tercer interessat.
En conseqüència, el Visitant garanteix DEMOSTHENE davant qualsevol acció, recurs legal, queixa, reclamació o oposició per part de qualsevol persona que invoqui un dret de propietat intel·lectual o un acte de competència deslleial i/o parasitària i/o un atemptat contra la vida. infringit i que tindria relació, directa o indirectament, amb la publicació de continguts per part d'un Visitant.

12.- Els drets atorgats pel Visitant a DEMOSTHENE.

El Visitant conserva els seus drets de propietat intel·lectual sobre el contingut que publica al Lloc.
Tanmateix, quan el Visitant publica contingut al Lloc, concedeix a DEMOSTHENE els drets següents:

 • • el dret no exclusiu, transferible, gratuït i per a tot el món, d'utilitzar, reproduir, distribuir, representar el Contingut de l'Usuari en el marc dels Serveis o en relació amb la prestació del Lloc, per a la promoció i la redistribució. de tot o part del Lloc (i dels treballs derivats que se'n deriven) en qualsevol format, en qualsevol mitjà i a través de qualsevol canal de mitjans. Aquest dret es concedeix durant tota la durada de la protecció dels drets d'autor.

13.- Drets de propietat intel·lectual de DEMOSTHENE

Amb l'excepció del contingut d'usuari i el contingut de tercers accessible al lloc, qualsevol altre contingut disponible al lloc, com ara marques comercials, dissenys, models, imatges, text, fotos, logotips, cartes gràfiques, programari i programes, bases de dades, sons, vídeos, noms de domini, disseny o qualsevol altre component del Lloc són propietat exclusiva de DEMOSTHENE. Aquests continguts estan protegits per drets d'autor, llei de marques registrades i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual de DEMOSTHENE o els seus llicenciants.
Aquestes CGU no impliquen cap cessió de cap mena al Visitant dels drets de propietat intel·lectual sobre els continguts pertanyents a DEMOSTHENE.
Qualsevol reproducció i/o representació, total o parcial, sense l'autorització expressa i prèvia de DEMOSTHENE, dels continguts sobre els quals ostenta drets de propietat intel·lectual queda prohibida i suposaria una infracció.
En conseqüència, el Visitant s'absté de qualsevol acció i qualsevol acte susceptible d'infringir directament o indirectament els drets de propietat intel·lectual de DEMOSTHENE.

14.- Dades personals

S'informa al Visitant que, en navegar pel Lloc, es poden recollir dades personals que el concerneixen a través dels espais de comentaris i intercanvi, els formularis de recollida de dades que omple, en particular en cas de sol·licitud de contacte, creació d'un espai personal, donacions. , etc.
DEMOSTHENE és el responsable del tractament de la recollida i tractament d'aquestes dades.
Per a més informació sobre com DEMOSTHENE tracta les dades personals dels Visitants i permet l'exercici dels seus drets, us convidem a consultar la Política de Protecció de Dades aquí: https://mxi.cat/legal/proteccioDades.php

15.- Galetes

Consulteu la següent adreça per obtenir més informació sobre la nostra política de cookies: https://mxi.cat/legal/cookies.php

16.- Exclusió de garanties

DEMOSTHENE no pot garantir al Visitant que:

 • l'ús del lloc serà ininterromput, segur o lliure d'errors;
 • la informació a la qual accedeix el Visitant és precisa o fiable.

17.- Seguretat i confidencialitat

DEMOSTHENE no ofereix una garantia òptima de seguretat i confidencialitat de les dades transmeses. No obstant això, DEMOSTHENE es compromet a implementar tots els mitjans necessaris per garantir el millor possible la seguretat i confidencialitat de les dades.
El Visitant és conscient que les dades que circulen per Internet no estan necessàriament protegides, en particular contra una possible apropiació indeguda.
El Visitant es compromet a prendre totes les mesures adequades per protegir el seu propi contingut i dades de la contaminació per possibles intrusions, virus o programari maliciós a la xarxa d'Internet.
El Visitant declara conèixer i acceptar les característiques i límits d'Internet, la naturalesa de la xarxa d'Internet i, en particular, els temps de resposta per a la consulta, la consulta o la transferència de dades.
El Visitant es compromet a informar DEMOSTHENE de qualsevol fallada del Lloc de la qual tingui coneixement.

18.- Enllaços d'hipertext

El Lloc conté enllaços d'hipertext que donen accés a llocs web de tercers.
Els llocs als quals accedeix l'usuari mitjançant enllaços d'hipertext no pertanyen a DEMOSTHENE.
DEMOSTHENE no es fa responsable dels continguts publicats en aquests llocs de tercers arran de l'activació de l'enllaç d'hipertext, ni tan sols de la política de privacitat d'aquests llocs. El Visitant no pot invocar la responsabilitat de DEMOSTHENE en cas de pèrdua o dany de qualsevol tipus a causa de l'activació d'enllaços d'hipertext.

19.- Disposicions diverses

Si un o més dels termes d'aquestes condicions generals es consideren invàlids o es declaren com a tal en virtut d'una llei, un reglament o després d'una decisió en vigor de cosa jutjada per un tribunal competent, els altres termes seguiran sent vàlids i aplicables.
A aquestes condicions generals s'aplica la llei francesa, independentment del lloc d'execució de les obligacions de les parts.

Última actualització: 22-09-2022