Lluís Brunet

Fotografies de la Conferència Nacional per l’Estat Propi