Reglament de funcionament

Aquí trobareu el projecte de Reglament de Funcionament que es posa a debat en aquesta 2a Conferència Nacional per l'Estat propi. Aquest projecte ja recull les esmenes presentades durant el mes d’octubre i acceptades o transaccionades per la Comissió d’esmenes.
Recordeu que per presentar esmenes, cal estar inscrit en la Conferència i accedir a la intranet