FAQ's

Perquè és la continuadora de la Primera Conferència Nacional per l’Estat Propi celebrada el 30 d’abril de 2011, al Palau de Congressos de Montjuïc. Aquella primera Conferència va servir per iniciar el procés de creació de l’ANC, fundada l’any següent. Aquesta segona ha de servir per definir un Full de ruta de país que sigui el marc d’una estratègia compartida per tot l’independentisme. Molts dels primers convocants d’aquesta Segona Conferència ja van participar en la Primera de 2011.
Des del web www.mxi.cat, anant a Manifest, clicant el botó de “vull signar” i omplint el formulari que s’obrirà.
La inscripció a la Conferència et donarà accés als dos documents bàsics: Full de Ruta i Reglament de funcionament de la Conferència. La pàgina està habilitada per enviar esmenes a aquests dos documents. Més endavant seràs convidat a participar en l’acte de cloenda de la 2a Conferència, que se celebrarà entorn de Cap d’any..
En aquest mateix web, signant el manifest i omplint el formulari que s’obrirà.
L’objectiu final del Moviment per la Independència és instaurar la República Catalana en territori propi, com estat independent i membre de la Unió Europea.
Aquesta Conferència es finança amb la quota que aporten els participants en el moment de la inscripció per assistir a l’acte de cloenda, que anomenem Assemblea General del Moviment per la Independència.
El Moviment per la Independència existeix per sumar. Alguns dels convocants de la Conferència són membres de partits polítics i les propostes dels documents presentats contemplen el manteniment de les estructures autonòmiques perquè els partits treballin pel benestar de la ciutadania fins el moment en que es faci efectiva la independència. Sense els partits polítics no farem la independència, però és la gent, tots nosaltres, els que hem de recuperar la iniciativa i assegurar-nos que els partits faran bé les funcions que els pertoquin.
L’MxI som tots, persones que són membres de l’ANC i d’altres organitzacions polítiques i socials independentistes i té com objectiu buscar la màxima complementarietat entre totes les organitzacions, generant sinèrgies que ens acostin a l’objectiu comú.
Com en la primera Conferència, la nostra convocatòria es dirigeix exclusivament a persones, però l’ANC està organitzant una Conferència Independentista per a totes aquestes Organitzacions, en la que recomanem fermament participar-hi, ja que entenem que són dues iniciatives que van adreçades a públics diferents i comparteixen objectius. Potser la diferència més important és que la 2a Conferència Nacional per l’Estat propi no es troba condicionada per res ni ningú.
No. L'ANC es proposa fer una llista cívica ja i l'MxI proposa treballar per crear les condicions per fer possible que aquesta llista cívica aconsegueixi la majoria absoluta en vots i escons.
Només un acord amb l’Estat Espanyol per a l’amnistia i per fixar la data per celebrar un referèndum d’autodeterminació podrien fer que els objectius d’aquest Full de Ruta i de la Taula de Diàleg poguessin confluir. La Taula de diàleg ha de tenir un termini per arribar a acords i ha de ser dins de l’actual legislatura.
Des de la nostra òptica l’estratègia de l’MxI es fonamenta en la complementarietat de les estratègies dels principals partits independentistes.
No hi ha impediments a aquesta doble afiliació. Fins i tot és convenient i recomanable.
El Consell de la República ha de ser la màxima Institució de la República de Catalunya i, acceptada i defensada per tot el moviment independentista. El Consell des de l’exili i l’MxI a l’interior, són la garantia d’assolir l’objectiu de la instauració efectiva de la República Catalana al més aviat possible.
El Full de ruta proposa que hi hagi un òrgan de direcció col·legiat –El Consell Permanent- , elegit des de la base del moviment, que tingui funcions de coordinació dels diferents fronts d’actuació i de representació davant la resta d’organitzacions que participin en els projectes previstos en el mateix Full de ruta. Només de forma esporàdica i en ocasions molt especials, el Consell Permanent s’expressarà públicament i sempre ho farà mitjançant comunicats .
El MxI s’estructurarà per fronts. Els proposats en el Full de ruta són: polític, social, internacional, institucional, antirepressiu, econòmic i cultural.
El MxI treballarà per projectes. Els que hi participin tindran una gran autonomia de decisió i en cada projecte hi haurien de participar conjuntament persones i associacions com l’ANC, els Consells Locals de la República, l’AMI, els CDR, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Coordinadora d’Associacions per la Llengua i moltes altres, cadascuna en aquells projectes més d’acord amb els seus objectius.
El Moviment per la Independència respondrà al que indica el seu nom. Serà un Moviment social i polític sorgit i arrelat en la societat catalana, però no serà una organització més en l’espai independentista. Vol ser l’espai comú de treball a partir d’una estratègia compartida.
Quan el conjunt del Moviment per la Independència consideri que es produeixen les condicions adequades, impulsarà aquesta candidatura. El reglament per la seva elaboració ha de ser fet amb la màxima participació i el major consens possible. En el Full de Ruta hi ha una proposta que s’haurà de debatre i aprovar per part dels participants a la 2a Conferència Nacional per l’Estat propi.
Com diu la Viquipèdia: Les eleccions plebiscitàries són unes eleccions amb un tema central i pràcticament exclusiu. En unes eleccions normals cada candidatura porta un programa, en les plebiscitàries només hi ha un punt important. Es tracta que el Parlament prengui immediatament la decisió important que s’ha posat a votació.
La transició a l’estat propi es farà amb el màxim respecte per tots els catalans. No es contemplen restriccions de cap tipus que afectin la ciutadania.
El camí de la independència passa per l’exercici de l’autodeterminació, que es pot fer mitjançant un referèndum acordat amb l’Estat espanyol o, si no és possible, mitjançant unes eleccions plebiscitàries.
La Segona Conferència Nacional aportarà respostes per a l’exercici d’aquest dret compartit per una gran majoria de catalans.